درباره ما

گروه ابجدیه با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه علوم غیب و به صورت خاص در حوضه علوم ابجد در نظر دارد تا دست آورد های خود و نتیجه حاصل از تحقیقات می باشد روزی گروه را در اختیار کاربران قرار دهد تا بتواند خدمات کوچکی به افراد در زمینه های مختلف بکند.

علم اعداد یک حوضه بسیار پیچیده و بزرگی می باشد که ما توانسته ایم از این چشمه خروشان علم،برای شما ذره ای هر چند کوچک برای رفع نیاز بیاوریم. گروه ابجدیه به خودی خود کاری انجام نداده است،بلکه حاصل فعالیت و مطالعات خود را به صورت فرمول در آورده و به شما این فرصت را می دهد که بتوانید بدون شناخت از علم ابجد از مزایای آن بهرمند شوید.

به امید خدا مطالب برای شما بزرگواران مورد استفاده و خیر باشد.

در آخر باید بگویم ما چیزی نیستیم.ما آینه و انعکاس کوچکی از علم اعداد و علوم غیب در پهنه گیتی برای شما عزیزان می باشیم.به امید آنکه روشنی بخش مشکلات و همراه تمامی لحظات شما باشیم.

با تقدیم احترام

گروه ابجدیه